Najel Monteiro - DJ Najel

Lees hoe KVK-adviseur Theo van de Velde de jonge DJ Najel op weg hielp met zijn startende onderneming.

Najel Monteiro

Als KVK-adviseur spreekt Theo van de Velde dagelijks met (startend) ondernemers. Tijdens het gesprek met startend ondernemer DJ Najel heeft Theo hem een aantal praktische handvatten aangereikt.

Als KVK-adviseur is het mijn taak om ondernemers op weg te helpen met al hun ondernemersvragen. Dit kan door ze direct informatie te geven als ik de kennis paraat heb, of door ze in contact te brengen met iemand vanuit het KVK-netwerk. Denk hierbij aan collega’s van me, partners van het OnderNemerSplein zoals de gemeente of de belastingdienst, of door ondernemers met elkaar te verbinden.
 
Op een ‘normale’ werkdag meldt Najel Monteiro zich bij me. Hij zit in een examenjaar op school.
Najel doet nu al DJ-werk, maakt muziek en mixt, schrijft teksten en (mede)organiseert evenementen. Hij bezoekt het OnderNemerSplein omdat hij er nu écht werk van wilt maken.

Ik heb het starterstraject met hem doorgesproken, gevraagd wat de kern van zijn onderneming wordt en gevraagd wat de intenties voor de toekomst zijn.

Uiteindelijk ging hij met het 10 stappenplan van de KVK de deur uit om na zijn examens in mei zich te gaan inschrijven. Ook heb ik Najel doorgestuurd naar BOIP, een van onze partners op het OnderNemerSplein, voor meer informatie over Intellectueel Eigendom. Hij was heel blij met deze mogelijkheid.

Toen ik Najel vol energie ons plein zag verlaten wist ik het zeker: “dit wordt een echte ondernemer.”